top of page

לקוחות מרוצים

.לקוחות מרוצים כותבים על נגריית  ש.מ.ח

אלעד

בית כנסת המרכזי אלעד

אופלה

בית כנסת דחסידי אופלה בני ברק

מלכות התורה

ישיבת מלכות התורה מודיעין עילית

מכתב תודה מודזיץ

שטיבל מודז'יץ ברכפלד

מכתב תודה כולל שפת יעקב

כולל שפת יעקב מבוא חורון

נס ציונה

בית כנסת בשכונת הפרוגרסיבים נס ציונה

ברסלב

ברסלב בשכונת קנה בושם בית שמש

יד בנימין

בית כנסת שע"י בית אבות יד בנימין

bottom of page