top of page

לוחות הנצחה והוקרה

לוחות הנצחה יחודיים בשילוב גילוף ותאורה

עץ החיים

לוח הנצחה יחודי עם גילוף של עץ ועלים בשילוב תאורה עץ בוק ותאורת לדים

כתר מלכות התורה

לוח הנצחה יחודי בישיבת מלכות התורה בקרית ספר שילוב של עץ בוק וויטראז

לוח הנצחה ספר תורה

לוח הנצחה לתורם עם גילוף יחודי של ספר תורה עץ בוק

המנורה

לוח הנצחה יחודי עבור ישיבת מלכות התורה גילוף של מנורה ביחס של60% מגודלה האמיתי בבית המקדש פורניר ועץ בוק

כולל שפת יעקב

לוחות הנצחה עבור כולל שפת יעקב במבוא חורון שילוב של עץ תאורה ומתכת

נר ה נשמת אדם

לוח יחודי עם גילוף של נר זיכרון עץ בוק וליבנה

bottom of page